OV-Fonden

OPERAENS VENNERS FOND AF 1984 har ifølge sin fundats til formål  at støtte operalivet i Danmark. Den brede formulering betyder, at alle bestræbelser – faglige  som kunstneriske – der er til gavn for operalivet i Danmark, kan støttes, opmuntres eller anerkendes af fonden.

Fondens virke kommer til udtryk gennem de legater og andre former for støtte, der er udbetalt, siden det første legat i 1987 gik til operachef Francesco Cristofoli som anerkendelse af hans enestående indsats for Den Jyske Opera. En væsentlig aktivitet fra fondens side har været uddelingen af priser ved foreningens og fondens tilbagevendende sangerkonkurrence for unge sangere. Den første sangerkonkurrence fandt sted i 2003 og havde Andrea Pellegrini som vinder, i 2005 Mathias Hedegaard, i 2007 Thomas Storm Hansen, i 2009 Sofie Elkjær Jensen og i 2012 Signe Sneh Schreiber, hvortil kom priserne til de sangere, der blev nrr. 2 og 3. Ud over priserne ved sangerkonkurrencen har fonden uddelt andre legater og efter ansøgning ydet støtte til forskellige projekter.
For en snes år siden blev det gennem særlige bidrag fra moderforeningen muligt for fonden at udbetale komponisten Niels Rosing-Schow et kompositionslegat (honorar) for operaen Dommen bestilt af fonden og i samarbejde med Det Kgl. Teater uropført på Arken i kulturbyåret 1996. Ved udgangen af 2014 har fonden ydet ca. 700.000 kr. jf. fundatsen.

Fondens kapital
Fondens kapital er i henhold til fundatsen urørlig. Kun afkast og renter fra kapitalen kan anvendes til legatudbetalinger o.lign. Det sætter grænser for de legatportioner, som fondsbestyrelsens tre medlemmer kan disponere over.

Fonden er underlagt ”Lov om fonde og visse foreninger” og har pr. 31.12.2014 en formue på ca. 4.118.000 kr. Fondskapitalen er gennem årene tilvejebragt dels gennem bidrag fra Operaens Venners mange medlemmer, dels – og i de senere år især – testamentariske gaver, som tilsammen udgør ca. 2.900.000 kr.

Fradragsberettigede bidrag
Bidrag til fonden er fradragsberettigede, jvf. Skats særlige bestemmelser om fradrag til ”Almennyttige og alment velgørende foreninger og fonde, etc., ligningslovens §8A”. Det er dog fra og med januar 2015 kun muligt at opnå fradrag i sin personlige indkomst, hvis det årlige bidrag er mindst 200 kr. og der samtidig er mindst 100 sådanne enkeltpersoner blandt bidragyderne.

Støtte til Dansk operaliv!
Ønsker du at støtte det danske operaliv, kan du ikke gøre noget bedre end at melde dig ind i Operaens Venner, klik på bliv medlem. Eller du kan sende et bidrag til fonden.

Bidrag
Bidrag modtages med tak på gironummer 729-0683 eller til reg.nr. 3306 og kontonr. 7290683 i Danske Bank.

Kontakt OPERAENS VENNERS FOND AF 1984
c/o Ida Ravn
Lykkesholms Allé 5 C st., 1902 Frederiksberg C.

Ansøgninger til og spørgsmål om fondens virke og formål kan rettes til formanden Ida Ravn via e-mail til: Ida Ravn.