Æresmedlemmer

I 2002 udnævnte Operaens Venner Inga Herzberg  som foreningens første æresmedlem. Inga Herzberg var medlem af OV’s bestyrelsen fra 21. september 1984 og straks valgt som kasserer – en stilling hun bestred til sin død den 19. februar 2005, 85 år gammel. Ingen har som hun været så energisk til at påvirke folk til et medlemskab. Hun var særdeles kendt i operakredse.

Inga Herzberg
Foto: Preben Nyeland

I 2007 udnævntes Flemming Christiansen (f. 1935, død 25. maj 2015), som foreningens andet æresmedlem. Flemming var medstifter af Operaens Venner og foreningens første formand indtil han trak sig ud af bestyrelsen den 12. maj 1986. Herefter overtog han formandskabet for OV’s fond som han forlod den 24. april 2004. Han var med i ASCOLTAs redaktion fra første nummer i juni 1982 og til sin udtræden i 2014. Flemming deltager aktivt i operadebatten og tog bl.a. initiativet til de tilbagevendende sangerkonkurrencer for unge sangere.

Flemming Christiansen
Foto: Preben Nyeland

I 2009  blev J. Krisand (f. 1934, død 9. juli 2015) foreningens tredje æresmedlem. Kris, som var hans signatur, var medstifter af Operaens Venner og medlem af bestyrelsen som kasserer fra 30. marts 1982 indtil 21. september 1984. Senere den 8. maj 1984 medstifter af Operaens Venners Fond af 1984 og valgt til fondens første formand. Afløste Flemming Christiansen som foreningens formand den 12. maj 1986 og fratrådte samtidig fonden som formand, men fortsatte i fondens bestyrelse. Formandsjobbet i OV blev varetaget indtil 22. april 2009, hvor sygdom forhindrede ham i at fortsætte. Kris var ansvarshavende redaktør af medlemsbladet ASCOLTA fra juni 1982 – en stilling han bestred, indtil Peter Wang overtog redaktørposten i 2013. Kris blev i 2012 hædret med foreningens højeste udmærkelse Guldnålen

J Krisand - 31-1
Foto: Preben Nyeland