Redaktion

Redaktionsgruppe:

Kim Reich (KR) 
mail@kimreich.com Tlf.: 5050 2016
Ansv. redaktør

Bo Basbøll (BB)
basboll@turbopost.dk Tlf.: 4017 71 77

Benny Welinder (BW)
l.jensen-b.welinder@hotmail.com Tlf.: 4589 2430

Henrik Marcussen (HM)
henrikmarcussen@outlook.com Tlf.: 4619 0436

Kirsten Neel Harry (KNH)
knh@xtrahand.dk Tlf.: 2165 3499

Annoncer:

Pia Fossheim
fossheim@webspeed.dk Tlf.: 2287 8044

Layout:

Pia Fossheim
fossheim@webspeed.dk Tlf.: 2287 8044

Operabladet ASCOLTA er medlemsblad for Operaens Venner og fås kun gennem medlemskab af foreningen. ASCOLTA er Danmarks eneste operablad med en bred orientering om operalivet i Danmark gennem artikler, interviews samt en operakalender indeholdende operaopførelser på scener i Danmark og de nærmeste nabolande. Kalenderen inkluderer også både radio og TV udsendelser. Desuden indeholder ASCOLTA anmeldelser af CD, DVD og bøger samt Mærkedage.

Få et gratis prøvenummer: Send en e-mail til vores kasserer Hanne Brenøe: hanne@brenoee.dk eller ring tlf.: 3810 0797

ASCOLTA udgives af
Foreningen Operaens Venner
Sanne Caft
Vester Søgade 62, st.th
1601 København V.
Tlf.: 2614 4310
sannec@kff.kk.dk

Danske Bank reg.nr.: 1551 kontonr.: 166 5774