Redaktion

Redaktionsmedlemmer:

Peter Wang (PW) ansvarshavende
pewa@outlook.dk Tlf.: 2513 1643

Bo Basbøll (BB)
basboll@turbopost.dk  Tlf.: 4017 7177

Benny Welinder (BW)
l.jensen-b.welinder@hotmail.com  Tll.: 45 89 24 30

Poul Einer Hansen (PEH)
pouleiner@vip.cybercity.dk  Tlf.: 3311 0453

Henrik Marcussen (HM)
henrikmarcussen@outlook.com Tlf.: 4619 0436

Annoncer og grafisk design:

Carsten Scheuer  carsten@scheuer.dk  Tlf.: 2040 9933

Layout:

Pia Fossheim  alpiafos@hotmail.com  Tlf.: 2287 8044

Operabladet ASCOLTA er medlemsblad for Operaens Venner og fås kun gennem medlemskab af foreningen. ASCOLTA er Danmarks eneste operablad med en bred orientering om operalivet i Danmark gennem artikler, interviews samt en operakalender indeholdende operaopførelser på scener i Danmark og de nærmeste nabolande. Kalenderen inkluderer også både radio og TV udsendelser. Desuden indeholder ASCOLTA anmeldelser af CD, DVD og bøger samt Mærkedage.
Få et gratis prøvenummer: Send en e-mail til: hanne@brenoee.dk eller ring til 38 100 797

ASCOLTA udgives af
Foreningen Operaens Venner
Sanne Caft
Vester Søgade 62, st.th
1601 København V.
tlf. 26 14 43 10
sannec@kff.kk.dk
Danske Bank reg.nr.: 1551 kontonr.: 166 5774