Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Operaens Venner, der fandt sted torsdag 20. april 2017 i Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg, vil blive lagt op på hjemmesiden snarest. Det kan dog oplyses, at forsamlingen vedtog en mindre kontingentforhøjelse som følge af stigende udgifter bl.a. til distribution af medlemsbladet. Vi har også som et led i en ny PR-strategi fået en mere synlig tilstedeværelse på Facebook. Den finder du her.