Generalforsamling

Næste generalforsamling i Operaens Venner er  torsdag 20. april 2017 i Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar 2017.

Generalforsamling indledes med et foredrag af Søren Schauser.